Karantīnas un izolācijas noteikumi – apkopojums

Apkopojot par pirmsskolas audzēkņiem un skolēniem

Ja bērnam noteikta karantīna, ir trīs varianti, kā rīkoties:

 1. Karantīna 10 dienas mājās. Atgriežas skolā/dārziņā bez testa un ārsta izziņas.
 2. Ne ātrāk kā 7.karantīnas dienā veic testu laboratorijā (ar ģimenes ārsta nosūtījumu), un atgriežas mācību iestādē, ja tests ir negatīvs.
 3. Karantīnu neievēro, bet septiņas dienas veic skolas organizētu Ag testēšanu. Ģimenes ārsts neiesaistās.

 Ja noteikta izolācija (bērns slims ar Covid–19):

 1. Atgriežas skolā/dārziņā astotajā dienā, ja vismaz 24h nav simptomu. 

 Apkopojot par pieaugušajiem

Ja noteikta karantīna:

 1. 10 dienu karantīna tiem, kam ir derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
 2. 14 dienu karantīna tiem, kam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.
 3. Iespējams ne ātrāk kā 7.karantīnas dienā veikt testu laboratorijā (ar ģimenes ārsta nosūtījumu) un negatīva testa rezultātā atgriezties ikdienas gaitās.

 Vakcinētas personas darba pienākumu izpildes gadījumā var izvelēties klātienē pildīt darba pienākumus:

  1. Vai nu veicot PĶR testu uzreiz (pēc iespējas ātrāk) pēc pēdējā kontakta. Ja tas negatīvs, var doties uz darbu. Tad 3.–4.dienā testu atkārto. Strādā ar FFP2 respiratoru 10 dienas.
  2. Vai arī katru dienu veicot antigēnu testu darba devēja norīkotas personas uzraudzībā. Strādā ar FFP2 respiratoru 10 dienas.

 Ja persona saslimusi ar Covid – 19 (pozitīva paštesta gadījumā tas jāapstiprina laboratorijā):

 1. Var atgriezties darbā 8.dienā, ja vismaz 24 h nav simptomu. Līdz 10.dienai nēsā FFP2 respiratoru.

Plašāks MK noteikumu apskats un izmaiņas

Par MK noteikumiem nr.662

Vēlamies vērst uzmanību, ka no 20.01.22. stājas spēkā grozījumi MK noteikumos nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

 Pilns grozījumu apraksts pieejams šeit: https://m.likumi.lv/ta/id/329300-grozijumi-ministru-kabineta-2021-gada-28-septembra-noteikumos-nr-662-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

Uzsveram būtiskāko ģimenes ārsta praksē:

No 20. janvāra

 • 2.13. [..] Pārslimojušām personām 60 dienu laikā kopš inficēšanās apstiprināšanas (no testa) netiek piemērota mājas karantīna. (Iepriekš – 6 nedēļu laikā)
 • 179.1 papildināts ar sekojošu tekstu: Persona 60 dienas pēc inficēšanās ar Covid-19, kas apstiprināta ar RNS testu, var neveikt obligāto rutīnas skrīninga testu, ja nav slimību pazīmju un testa nepieciešamību nav noteikusi ārstniecības persona vai epidemiologs atbilstoši medicīniskajām vai epidemioloģiskām indikācijām. Šis punkts attiecas uz personu, kurai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (179.punkts)

No  25. janvāra

Kas ir sejas maska?

2.15. sejas maska - medicīniskā sejas maska vai ne zemākas klases kā FFP2 respirators bez vārsta (iepriekš arī auduma maska, kas tagad ir izslēgta no šī punkta)

Biedrības “Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” prezidente